NIEUWSBRIEF  VOORJAAR 2015

 

                        PLATFORM VIANEN

                                                                      Secretariaat: Wil van Donkelaar

                                                                           Dorpsweg 29, 4122 GE Zijderveld

                                                                           Tel. 0345-642428

                                                                           E-mailadres:info@platformvianen.nl

                                                                           www.platformvianen.nl

                                                                           Rabobank: NL23RABO 0341 320 331

                                                                            

Platform Vianen

secretariaat: Wil van Donkelaar  

                  Dorpsweg 29, 4122 GE Zijderveld

                                                        Tel 0345-642428

                                               e-mail: info@platformvianen.nl

www.platformvianen.nl

Rabobank : NL23RABO0341320331

 

 

 

Eindejaarsbrief 2015

 

Zeer geacht Platform-leden, beste mensen,

 

Het eind van 2015 komt in zicht en als altijd brengt dat de eindejaarsnieuwsbrief. Hoewel het jaar nog niet voorbij is, mogen we stellen dat het bewogen is geweest, ook in Vianen. De economie blijft zwak en zelfs de vluchtelingencrisis raakt ons stadje en zijn dorpen. Plaatselijk spelen er ook weer indringende vraagstukken, die velen van u bezighouden. Hoewel Platform Vianen geen zichtbare en formele rol speelt in de gemeenteraad, draagt het wel zijn steentje bij waar dat kan, voornamelijk achter de schermen.

 

Toekomst Vianen in de Vijfheerenlanden

De eenwording van Vianen, Leerdam en Zederik is een groot onderwerp voor ons allemaal. Er is veel tijd en energie gestoken in het objectief onderzoeken van de effecten van zo’n fusie. Zoals bij alle keuzes in het leven zitten er voor- en nadelen aan. Perfecte oplossingen bestaan immers niet. Platform Vianen is als altijd overtuigd van het feit dat Vianen zijn toekomst het beste kan vormgeven in de Vijfheerenlanden en niet met de gemeenten ten noorden van de Lek. Het is dan ook te hopen dat de bestuurders van Vianen die stap durven te zetten voor het eind van dit jaar. Alleen doorgaan is een utopie: Vianen heeft niet de kracht om in de toekomst in zijn eentje te overleven en dat betekent indirect dus dat we uiteindelijk zullen worden opgeslokt door een gebied waar we nooit bij zullen passen. De gevolgen van zo’n oplossing zijn hoe dan ook vele malen beroerder dan het inschikken dat we moeten doen om met Leerdam en Zederik een duurzame en herkenbare toekomst te bouwen voor onze inwoners. Vianen is een sterke partner in dat driemanschap en zal ook goed tot zijn recht komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtnota

Een ander erg actueel onderwerp is de luchtkwaliteit in Vianen. Die is niet best, dat weten we allemaal. Omdat Vianen ingeklemd ligt tussen de twee drukste snelwegen van het land, zou luchtvervuiling een onderwerp van constante aandacht moeten zijn. Platform Vianen heeft daar altijd aandacht op gevestigd, maar dat bleek vaak aan dovemansoren gericht.

 

 

 

 

 

 

 

Nu is er opnieuw ophef over de kwaliteit van de lucht die we in Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld inademen: de collegepartijen hebben onlangs de Luchtnota, die regels bevatte voor het beheren van de luchtkwaliteit in Vianen, afgeschaft. U zult zich net als wij afvragen hoe dat mogelijk is, juist omdat Vianen zo’n slechte omstandigheden heeft wat dat betreft. De verklaring is net zo eenvoudig als hij banaal is: de Luchtnota legde beperkingen op voor het bouwen van woningen in Hoef en Haag, de nieuwe bouwlocatie naast de A27. En die beperkingen waren lastig voor projectontwikkelaars en dat wil de gemeente niet.

 

 

 

 

 

 

Al met al een verbazingwekkende ontwikkeling, vooral nu de A27 ook nog verbreed gaat worden en de impact voor onze gemeente nog groter gaat worden dan voorheen. Het heeft er alle schijn van dat –  tenminste een deel - van de gemeenteraad geen verantwoordelijkheid voelt voor gevolgen voor de volksgezondheid in Vianen, of in ieder geval niet genoeg om daar ook consequenties aan te verbinden. Men neemt het risico in de veronderstelling dat het wel meevalt. Of het nou meevalt of toch niet kán onderzocht worden met behulp van luchtmetingen, maar die metingen houdt men al jaren tegen. Waarschijnlijk omdat men toch bang is voor pijnlijke uitkomsten.
Ook Platform Vianen is realistisch genoeg om te onderkennen dat de luchtkwaliteit in Vianen nooit goed zal worden, en dat je zult moeten roeien met de riemen die Vianen heeft. Maar dat kan nooit betekenen dat zaken onder het tapijt verdwijnen en dat regels voor het gemak maar overboord worden gegooid. Platform Vianen hoopt zeer dat het gemeentebestuur bij zichzelf terade gaat en eindelijk de luchtkwaliteit van Vianen onder ogen gaat zien met het doen van uitgebreide metingen en het laten onderzoeken van statistieken van de GGD en lokale huisartsen. Vroeg of laat moet Vianen dit probleem confronteren en in ieder geval
proberen om het                                                        bij te sturen waar dat moet of kan.

 

 

 

Wipkorenmolen

 

 

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat het idee om de 18e-eeuwse Viaanse wipkorenmolen te herbouwen de goede kant op lijkt te gaan. De plannen zijn grotendeels uitgewerkt en er zijn uitzonderlijke bedragen aan sponsoring toegezegd uit alle hoeken en gaten van Vianen en omgeving. Het college en de gemeenteraad hebben ook warme interesse in het plan en zijn voornemens om een respectabel bedrag bij te dragen. De Bouwloods, bekend van o.a. de Romeinse toren in Leidsche Rijn, is enthousiast om deel te nemen en het ambachtelijke houtwerk voor de molen te maken met de inzet van timmerlui die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die dus geholpen kunnen worden met het vinden van een vaste baan.

De seinen staan dus vooralsnog op groen en als alles goed gaat zal binnenkort een start gemaakt kunnen worden met dit bijna symbolische project voor de binnenstad.

 

Contributie 2016

 

Normaliter zorgt het bestuur van Platform Vianen voor het innen van de jaarlijkse contributie aan het begin van het kalenderjaar. Omdat het Platform momenteel geen grote acties onderneemt en haar werk vooral achter de schermen doet, is besloten om de contributieheffing op te schorten naar 2017. Vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom.

De reserve van de vereniging wordt zeer consciëntieus beheerd door de penningmeester in afwachting van meer zichtbare activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest ons u namens het bestuur en de kopgroep groep alvast prettige feestdagen te wensen. Wij ontmoeten u weer graag in het nieuwe jaar.

 

Frits van de Gronde, voorzitter   Wil van Donkelaar, secretaris